Birçoğumuzun yeni yılda neyi bizimmekan başarmak istediğimize dair umutları  ve  planları  var  ! Bugün size bu kelimelerle 50 ortak kollokasyon öğreteceğim – kollokasyonlar çoğunlukla beraber kullanılan kelime kombinasyonlarıdır.

PLAN İLE KOLLOKASYONLAR

Büyük planları tanımlamak için onlara iddialı, görkemli  yada  görkemli planlar diyebiliriz  Planlar  kısa vadeli  (daha yakın gelecekte) yada uzun vadeli  (daha uzak gelecekte) olabilir.

Bir plan daha kati ve sabitse, onu sağlam / kati bir plan olarak tanımlayabilirsiniz Oldukça kati / detaylı değilse, belirsiz bir plan olarak tanımlayabilirsiniz  .

Bilhassa akıllı olan bir plan, parlak / dahiyane bir plan olarak adlandırılabilir  Öte taraftan, bir planın arkasında kafi sohbetet mantıklı fikir yoksa, buna fena tavsiye edilen bir plan kabul edebilirsiniz  .

Planların uygulanabilir / gerçekçi  olması iyidir  – bu, gerçeklikle eşleştikleri ve başarı göstermiş olmaları olası olduğu anlamına gelir. Bunun chat tam tersi  ergonomik olmayan / gerçekçi olmayan bir plan,  muhtemelen başarı göstermiş olamayacak şu sebeple gerçek gerçekleri dikkate almıyor.

Biz çoğu zaman eylem kullanmak  markasını  planı ile, fakat bununla beraber edebilir  bir plan geldi. Daha resmi İngilizcede, bir plan geliştir / formüle et diyebiliriz  Planı başkalarına açıkladığınızda buna planı duyurmak / açmak denir  .

Planı uygulamaya koyduğunuzda, buna planı uygulamak yada  planla  devam etmek  denir  (daha gayri resmi). Plana devam ederseniz, bu plana  bağlı kalır. Sadece planı takip etmeyi bırakırsanız, planı terk eder / hurdaya çıkarırsınız  

UMUT İLE KOLLOKASYONLAR

Oldukça fazla bir şey beklerseniz yada arzu ederseniz, bunun gerçekleşeceğine dair yüksek umutlarınız  bulunduğunu söyleyebilirsiniz  . Oldukça minik bir ümit hafifçe / hafifçe bir ümit olarak adlandırılabilir  Bizi birazcık daha bizim mekan iyimser meydana getiren fazlaca minik bir umudun pozitif bir açıklaması için ifadeleri  titreme / parıltı / ışın / ümit kıvılcımı olarak kullanabiliriz .

Duygularınız için fazlaca gerçek ve doğru bir umudunuz var ise, “ İçtenlikle ümit ederim… ” kabul edebilirsiniz.  Umduğumuzu düşündüğümüz şeyin gerçekleşeceğini düşündüren şeyler olduğunda, bu şeylere ümit / sebep diyebiliriz.  Fakat umudun gerçekleşme olasılığı kesinlikle yoksa, “ Cehennemde bir ümit yoktur ” diyebiliriz .

Kimi zaman bir şeyler umuyoruz ve olabileceklerine dair işaretler ararız – fakat maalesef olmayacaklar. Buna boşuna / yanlış ümit denebilir  Kimi zaman uzun bir süre geçtikten sonrasında bile ya da birçok şey dileğimize aykırı olsa bile umuyoruz. Zaman içinde devam eden bir umuma sürekli bir ümit denir  Ek olarak birinin inanmaya devam etmekte ısrar ederse umut vaad ettiğini  yada  umudunu canlı tuttuğunu  söyleyebiliriz  .

Negatif bir şey yada umudumuzu tehlikeye sokan bir engel olduğunda, umudu  tehlikeye atabilir. Kimi zaman bu şeyler umudu tamamen yok edebilir – buna kesik kesik / parçalayıcı ümit denir  Bu durumda, bir şahıs  umuttan vazgeçebilir / vazgeçebilir, umudunu kaybedebilir  .

Sadece, umudunuzun artmasına yada geri dönmesine yol açan pozitif bir şey olursa, umudu  canlandırır / yeniler.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir